• +381 11 2456 330
  • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Elementi za ponudu

U cilju pripreme ponude, od korisnika je potrebno dobiti niz osnovnih informacija na osnovu kojih bi se pravilno sagledali tehnički aspekti i pripremila ponuda koja će  omogućiti realizaciju projekta tako da korisnik u optimalnom roku dobije izlazne produkte najvišeg kvaliteta.
Ovaj postupak može se objasniti kroz odgovore na četiri osnovna pitanja: gde, šta, kako i kada... 

This image for Image Layouts addon

Prvi korak u analizi korisničkih potreba i pripremi ponude je definisanje teritorije od interesa odnosno područja za koje korisnik želi prostorne podatke (topografske proizvode). Ovo je veoma bitan element za davanje ponude, jer osim same površine izražene u hektarima ili km2, stručnjacima MapSofta pruža jasan uvid u topologiju terena, udaljenost od aerodroma i ostale logističke faktore koji utiču na planiranje letenja i snimanja, a samim tim i na ponudu. Od korisnika u ovom delu očekujemo georeferenciranu granicu područja od interesa, u bilo kom digitalnom formatu.

This image for Image Layouts addon

Osim granice područja od interesa, korisnik treba da definiše šta su krajnji topografski proizvodi i sa kojom tačnošću su mu potrebni. Konkretno, ako je u pitanju ortofoto potrebna nam je precizna informacija o rezoluciji, gustina tačaka po m2 ako je u pitanju oblak tačaka, da li se oblak klasifikuje i koje su klase, razmera ako se izrađuje i digitalni topografski plan, stepen obrade digitalnog modela terena, itd...  Ove informacije utiču kako na planiranje snimanja, tako i na kasniju obradu prostornih podataka u cilju izrade topografskih proizvoda.

This image for Image Layouts addon

Na osnovu odgovora na dva prethodna pitanja bićemo u stanju da isplaniramo let tj. definišemo kako ćemo izvršiti aerofoto snimanje i LiDAR skeniranje koje će u potpunosti omogućiti izradu traženih topografskih proizvoda zahtevane tačnosti, kao i na koji način i sa kojim resursima ćemo ih izraditi.

This image for Image Layouts addon

Dva su odgovora na ovo pitanje. Prvo Kada odnosi se na momenat izvođenja snimanja/skeniranja koje sprovodimo u prvom mogućem terminu nakon pribavljanja dozvola od nadležnih institucija ili, uz malo odlaganje, u periodu koje korisniku više odgovara, ako će to uticati na bolju iskorišćenost topografskog proizvoda (snimanje u periodu bez ili sa jakom vegetacijom, niskim ili visokim vodostajem,...). Drugo Kada odnosi se na vreme potrebno za isporuku krajnjih proizvoda koje se računa od momenta potpisivanja ugovora ili od dana ili perioda izvedenog snimanja/skeniranja. Uzimajući u obzir želje i potrebe korisnika, ali i tekuće projekte MapSofta, trudimo se da korisniku što pre isporučimo topografske proizvode koji su prošli neophodne interne kontrole i zadovoljili svojim kvalitetom i tačnošću. Primopredaja ovih proizvoda se može izvršiti i fazno, ukoliko to odgovara korisniku tj. ubrzava njegove radne procese.© 2024 MapSoft d.o.o. All Rights Reserved.