EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Višekorisnički rad

Bez obzira koji RDBMS pohranjuje podatke Mapsoft-a od samog početka MapSoft database engine omogućava da neograničen broj korisnika istovremeno imaju, kako mogućnost uvida u podatke, tako i mogućnost editovanja podataka. MapSoft database engine svaku promenu nad podacima istovremeno sprovodi u samoj bazi podataka tako da nikada ne dolazi do narušavanja konzistentnosti podataka. Sa druge strane, posle editovanja podataka, MapSoft database engine proverava stanje podataka u bazi i ažurira kod svih klijenata koji istovremeno pristupaju istim podacima u tematskom i prostornom smislu. Razvoj atomiziranih funkcija koji se staraju o konzistentnosti podataka omogućilo je da korisnici nikada ne dolaze u konflikt kada se radi editovanje podataka. Samim tim što svaki korisnik u svakom trenutku ima uvid u ažurne podatke onemogućeno je da do takvih konflikata i dolazi. Softver je i projektovan tako da omogući i rad u ekstremnim uslovima, a to znači da veći broj korisnika vrši masovno prikupljanje istih tematskih podataka za isto područje.     

 

Pored mogućnosti koje MapSoft pruža tokom višekorisničkog rada korisniku se pružaju i mogućnosti da u okviru svog naloga na mreži podešava svoje parametre prikaza i svoje korisničko okruženje. Time se dobija na konformnosti tokom rada.

Desktop i serverska varijanta softvera imaju mogućnost da istovremeno pristupaju istim projektima, tj. istim bazama podataka. Ovakva koncepcija omogućava da istog trenutka kada se izvrši editovanje podataka sa desktop verzijom softvera u tom trenutku korisnici koji pristupaju istom projektu preko serverske verzije imaju uvid u te podatke. Nema potrebe za konverzijama ili posebni pripremama da bi se sa serverskom verzijom pristupilo podacima koje su kreirane korišćenjem desktop verzije softvera.