EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Upravljanje vektorskim podacima

Jedna od osnovnih osobina koja karakteriše GIS sistem je lakoća upravljanja podacima. U te osobine najčešće se ubrajaju mogućnost editovanja podataka, povezivanje sa drugim sistemima, razmena podataka, pravljenje upita. 

U MapSoft-u su korisniku na raspolaganju standardne funkcije za efikasno rukovanje prostornim sadržajem. Izmene mogu da se vrše nad pojedinačnim entitetima ili grupom entiteta. Pretraživanje i analizu prostornih ili atributskih podataka moguće je vršiti, kako po atributskim, tako i prostornim osobinama entiteta.

Omogućeno je jednostavno povezivanje prostornog sadržaja sa sadržajem koji se vodi u drugim relacionim bazama podataka.  

Softver ima velike mogućnosti za razmenu podataka sa drugim sistemima. Podržana je obostrana konverzija sa drugim GIS i CAD softverima koristeći standardne formate (AutoCAD DXF, ESRI shape, MapInfo MIF/MID, DBF i drugi). Razvijen je i jednostavan interni format koji je dokumentovan i jednostavan za korišćenje. 

Dijalog za izbor parametara izvoza(exporta) podataka sa prikazom raspoloživih foramata

 

Kako je osnovna koncepcija MapSoft-a zasnovana korišćenju relacionih baza podataka, podrazumeva se podrška upitima nad podacima. Za definisanje upita koji mogu da budu prostorne i neprostorne prirode na raspolaganju je za to posebno razvijen alat.

Wizard za definisanje upita