EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Upravljanje rasterskim podacima

Jedan od dodatnih Mapsoft modula je i DigiScan 2007. Onje zamišljen kao pretprocesor za georeferenciranje i kalibraciju rasterskih slika. Obradom u DigiScan-u, kroz postupak merenja i kalibracije, utvrđuju se deformacije podloga (skenirane karte i planovi) sistematskog karaktera i određuju parametri georeferenciranja (funkcije za transformaciju). Na osnovu ovih parametara za svaki piksel digitalne slike može se dobiti pozicija u željenom referentnom koordinatnom sistemu.

Rektifikacijom slike dobija se nova rasterska slika u željenom formatu, bez deformacija sistematskog karaktera. Ovu sliku je nakon toga moguće učitati u bilo koji softverski paket za dalju obradu ili digitalizaciju, bez potrebe za sofisticiranim metodama transformacije pikselskih koordinata u referentni koordinatni sistem. Detaljnije je DigiScan 2007 opisan u posebnom poglavlju.

MapSoft podržava skoro sve standardne formate digitalnih slika (više od 50 formata) u 1/4/8/24 bita po pikselu (TIFF, JPEG, ECW, JPEG2000, BMP, PNG…).

MapSoft 2007 podržava uvoz i brz prikaz neograničenog broja georeferenciranih rasterskih slika u okviru jednog projekta. Pored toga podržan je transparentan prikaz više rasterskih podloga koje se preklapaju u prostornom smislu.

Prikaz velikih količina georeferenciranih rasterskih podloga (2900 rasterskih slika sa 27.9 GB podataka)