EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Podrška velikim količinama podataka

Gore pomenuti koncepti omogućili su efikasno rukovanje sa velikom količinom podataka unutar jednog projekta, standardizovanu obradu podataka drugim softverskim alatima, kao i mrežni rad uz istovremen pristup i izmene podataka od strane više korisnika. Bez obzira koji je RDBMS korišćen omogućeno je pohranjivanje više miliona tačaka u okiru jedne teme, a da to primetno ne utiče konformnost u radu.   

Pored toga, podržana je mogućnost istovremenog rukovanja sa podacima iz više nezavisnih projekata, tj. objedinjavanje više projekata (bez konverzije i fizičkog objedinjavanja podataka) u grupu projekata.