EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Pitney Bowes - Location Intelligence rešenje

U želji da na polju location intelligence-a ojača svoje prisustvo u regionu kompanije Pitney Bowes i MapSoft potpisale su partnerski ugovor, te se svi sadašnji i potencijalni korisnici Pitney Bowes softvera mogu obratiti MapSoftu za nabavku novih ili nadgradnju postojećih rešenja. Usluga godišnjeg održavanja softvera takođe se može nabaviti preko MapSofta, a sa sobom nosi godišnju tehničku podršku stručnjaka PB, korišćenje ažurnih mapa, kao i ostavljanje svih novih verzija softvera.

Pitney Bowes (PB) je globalna tehnološka kompanija koja na tržištu postoji više od 90 godina, zapošljava preko 15.000 ljudi širom sveta, a za preko 1,5 miliona klijenata nudi inovativne produkte i usluge iz oblasti customer information management-a i location intelligence-a. Od 2000. godine kompanija je uložila preko 2,5 milijarde dolara na akvizicije. Jedna od njih bila je i akvizicija kompanije MapInfo (april 2007.) čime je PB ojačao svoj portfolio uslugama iz domena softvera tj. oblasti location intelligence-a.

pb logo

MapInfo Pro je svetski poznata desktop mapping aplikacija koja omogućava kreiranje, analizu i deljenje prostornih informacija. Ona omogućava i super-brzo procesiranje, vizuelizaciju i analizu velikih setova podataka (na kontinentalnom ili globalnom nivou). Na našim prostorima, ovo je jedan od najkorišćenijih softvera iz oblasti GIS-a. U paleti Pitney Bowes proizvoda MapInfo Pro je deo Location Analytics softvera koji predstavlja osnovu u procesu kojim se geoprostorni podaci koriste u svakodnevnom rešavanju problema (Location Intelligence).

location analytics

U današnje vreme, kompanije stiču značajne prednosti na tržištu korišćenjem Location Intelligence tehnologija koje koriste lokaciju kao veoma važnu komponentu u donošenju odluka, poboljšanju korisničkog servisa, kreiranju marketinških kampanja, upravljanju rizicima... svim onim procesima u kojima posedovanje tabela ili grafikona više nije dovoljno. Uz pomoć svog proizvoda Location Intelligence Suite kompanija Pitney Bowes je prepoznatljiva na svetskom nivou u ovoj oblasti. 

location intelligence suite