EnglishSrpski

Najvredniji deo MapSoft-a je mlad i stručan tim koji pruža profesionalnu uslugu u fazi projektovanja, razvoja i izvođenja rešenja. Naše reference i klijenti su naša najbolja preporuka...

MapSoft član EAASI

MapSoft postao član European Association of Aerial Surveying Industries... 

ALS + GIS, Vranje

Prikupljanje prostornih podataka i razvoj softverskih aplikacija u Vranju... 

GIS u Požarevcu i Velikom Gradištu

Razvoj postojećeg geografskog informacionog sistema u opštinama Požarevac i Veliko Gradište... 

Topografske podloge za potrebe Idejnog projekta rekonstrukcije pruge... 

Novi ortofoto Beograda

Aerofoto i LiDAR snimanje kompletne teritorije grada Beograda... 

Snimanje kanjona Komarnice

Aerofoto i LiDAR snimanje jednog od najatraktivnijih kanjona u Evropi.... 

Unapređenje GIS-a

Potpisan ugovor o projektu unapređenja GIS-a u JKP "Javno osvetljenje" Beograd... 

Nastavak LiDAR snimanja u BiH

Novo LiDAR snimanje, veća teritorija od interesa... 

Nova komasacija - K.o. Neštin

Novi ugovor o realizaciji geodetsko-tehničkih radova u opštini Bačka Palanka...

LiDAR u službi hidroloških analiza

Izvođenje LiDAR snimanja za potrebe izrade karata rizika od poplava ... 

Katastar javnih zelenih površina u Nišu

Izrada katastra javnih zelenih površina u redovnom održavanju i međublokovskom zelenilu u gradu Nišu ... 

GIS kvaliteta činilaca životne sredine

Ugovor sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine ... 

Snimanje dalekovoda u Crnoj Gori

LiDAR i aerofoto snimanje trase Virpazar - Ulcinj... 

MapSoft predstavio "zelene" projekte... 

Izrada topografskih podloga autoputa Beograd - Južni Jadran... 

Strana 1 od 4