EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Katastarski premer

Nakon višedecenijske pauze u Srbiji je započeo novi ciklus komasacija, koje se realizuju u novom tržišnom ambijentu. Ovi projekti najčešće podrazumevaju premer putem komasacije u vangrađevinskom reonu i obnovu premera građevinskog reona. MapSoft se u ovaj posao uključio 2007. godine i do sada je završio pet ovakvih projekta, na ukupnoj površini od cca 13.700 ha, dok su u toku radovi na četiri projekta na površini od cca 16.400 ha.

Prilazeći ovim projektima kao geoinformatičkim, kroz više godina intenzivnog rada, MapSoft je razvio sopstvenu tehnologiju u obnovi premera i komasaciji, zasnovanu na primeni digitalne fotogrametrije, GIS i GPS tehnologije.