EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Software for Open Data Platform for Rural Agriculture: razvoj softvera

Softversko rešenje UNDP projekta Development and Installation of Software for Open Data Platform for Rural Agriculture je obezbedilo sredstvo za katalogizaciju raspoloživih poljoprivrednih podataka putem web bazirane platforme, analizom prostornog predstavljanja putem modernih GIS alata i obezbeđuje način za prikupljanje terenskih podataka korišćenjem mobilnih platformi.

undp odpra 1

Cilj projekta je da obezbedi razvoj otvorene softverske platforme za poljoprivredne podatke koja se koristi od strane opštinskih službi, udruženja proizvođača i lokalnih korisnika kako bi se omogućilo adekvatno prikupljanje podataka, obrada i analiza u cilju:

  • ostvarivanja ili poboljšanja saradnje među proizvođačima,
  • lakšeg i kvalitetnijeg planiranja,
  • marketinga i 
  • ojačanja kanala distribucije.

Softversko rešenje je takođe namenjeno poboljšanju komunikacije između porodičnih farmi i opštinskih organa zaduženih za poljoprivredu kroz slanje poruka putem web aplikacije.

Željeni ciljevi biće ostvareni kroz razvoj i implementaciju integrisanog softverskog rešenja koje se sastoji od GIS, web i mobilne aplikacije.

platforme

Sve komponente sistema integrisane su i rade nad jedinstvenom bazom podataka, a sama arhitektura rešenja je takva da omogućava jednostavno i efikasno održavanje, bezbednosnu administraciju sistema i pravljenje rezervih kopija.

undp webportal