EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

GIS javnog preduzeća "Rzav" Arilje

Uvođenje informacionog sistema u poslovanje JP za vodoprivredu "Rzav" Arilje, i to njegove GIS komponente, obezbedilo je vizuelnu prezentaciju resursa ovog javnog preduzeća, kao i jednostavnije planiranje i praćenje redovnih dnevnih aktivnosti vezanih za proizvodnju i održavanje infrastrukture.  Kod GIS komponente JP "Rzav" karakteristično je da su funkcionalnosti oslonjene na objekte čija je glavna odrednica prostorna lokacija i prostorne osobine (površina, dužina, …), kao i da su procedure zasnovane na prostornim analizama.

Softverski moduli koji čine ovu komponentu su:

  • GIS server koji služi kao centralna tačka za razmenu podataka i pristup raznim izvorima geoprostornih podataka GIS komponente, kao i distribuciju prostornih podataka na druge sisteme koji koriste standardne protokole;
  • GIS web portal koji se realizuje kao web aplikacija za jednostavan pristup sistemu za sve korisnike sistema uz mogućnost izmene podataka od strane lica koja imaju prava pristupa; 
  • Desktop GIS softverski alat koji obezbeđuje direktan pristup prostornim i neprostornim podacima koji se nalaze u RDBMS i koji je namenjen održavanju podataka (kreiranje novih i ažuriranje postojećih prostornih podataka) i analizu; 
  • RDBMS sa podrškom za prostorne podatke (prostorne tipove podataka, prostorne operacije, prostorno indeksiranje).


Opšte karakteristike ovog sistema su baziranost na centralnoj bazi podataka, troslojna arhitektura sistema, otvorenost interfejsa za buduću primenu raznih vertikalnih softverskih rešenja, mogućnost kasnijeg proširivanja inicijalnog modela podataka sa alatima za administraciju RDBMS bez uticaja na rad GIS komponente, istovremeno korišćenje rasterskih, vektorskih i drugih tipova podataka iz centralne baze, najviši mogući nivo skalabilnosti, otvorenost arhitekture za integraciju sa drugim povezanim bazama podataka i procesima, kao i lokalizacija web aplikacije na srpski jezik.

rzav 1

karakterističan izgled web GIS ...

rzav android

... i mobilne aplikacije