EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Razvoj informacionog sistema za vrednovanje gradskih biotopa za potrebe planiranja prostora

Projekat „Definisanje kriterijuma i razvoj informacionog sistema za vrednovanje gradskih biotopa za potrebe planiranja prostora“ predstavlja logičan i neophodan nastavak Projekta „Kartiranje i vrednovanje biotopa Beograda“.

Cilj projekta je bio definisanje dodatnih kriterijuma i procedura kojim se vrši utvrđivanje vrednosti prostora, odnosno vrednovanje gradskih biotopa, na osnovu ciljnih, tipoloških i prostornih opredeljenja, uzevši u obzir aspekt očuvanja i unapređenja kvaliteta životne sredine grada.

U okviru projekta razvijen je softverski deo informacionog sistema zasnovan na GIS principima i na prostornoj bazi podataka o biotopima Beograda. Sistem je obezbedio efikasno i ekonomično upravljanje podacima o biotopima na području grada Beograda. Takođe, GIS biotopa je postao deo poslovnog sistema Sekretarijata za zaštitu životne sredine, pre svega kao izvor informacija neophodnih za propisivanje uslova i mera zaštite životne sredine u procesu planiranja Beograda.

Deo podataka GIS-a biotopa Beograda dostupan je i ostalim zainteresovanim korisnicima i to pre svega institucijama koje se bave urbanističkim planiranjem, zaštitom prirode i/ili zaštitom životne sredine u gradu Beogradu, bilo da to rade na nivou planiranja, realizacije projekata ili naučno-istraživačkog rada. Deo podataka dostupan je preko javnog portala na adresi: https://gisbiotopa.beograd.gov.rs 

Za potrebe projekta MapSoft tim je proširen eminentnim stručnjacima iz oblasti zaštite životne sredine i to: prof.dr. Jasminka Cvejić pejz.arh., mr Anica Teofilović, dipl.inž.pejz.arh., mr Andreja Tutundžić, dipl.inž.pejz.arh.

Sistem GIS biotopa Beograda se arhitekturalno oslanja na tri platforme:

  • za desktop GIS odabran je CadCorp SIS;
  • za Web GIS server odabran je CadCorp GeognoSIS,
  • kao menadžer baze podataka izabran je Microsoft SQL server 2012.

Naknadno je izvršeno podešavanje i prilagođavanje izabranih platformskih komponenti i razvijene su dodatne funkcionalnosti kako bi se zadovoljili svi zahtevi projektovanih poslovnih procesa sistema.

razvoj informacionog sistema biotopa Beograda

Izgled desktop GIS okruženja sa proširenjima specifičnim za projekat

 

Izgled web portala

Pored razvoja metodologije i razvoja aplikativnog rešenja u okviru projekta izvršena je instalacija i detaljna podešavanja za rad svih softverskih komponenti, ali i priprema većeg broja rasterskih i vektorskih podataka za upotrebu u sistemu.

Održane su i obuke za rad zaposlenih u Sekretarijatu po nivoima, u zavisnosti od potreba korisnika za upotrebom sistema.