EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Uvođenje GIS tehnologije u poslovanje Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju

Velika količina terenskih podataka koji su uglavnom u analognom obliku, a putem kojih se vrši monitoring uticaja štetnih insekata i glodara, kao i potreba stručnjaka Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju (www.biocidi.rs) da sistematizuju svoj rad i vrše analize nad podacima, dovela je do zajedničke saradnje na uvođenju GIS tehnologije u poslovne procese Zavoda u ovoj oblasti. Nakon urađene analize poslovnih procesa, projektovano je rešenje, a naknadno razvijena i aplikacija koja omogućava lakši unos, vizuelizaciju i pregled prikupljenih podataka, izveštavanje, analizu i izradu tematskih karata.

Kao GIS platforma za napredni rad sa geoprostornim podacima i geoinformacijama koristi se CadCorp, a prostorni i neprostorni podaci se smeštaju Microsoft SQL Server 2012. bazu podataka.

Primer rasprostranjenosti vektora na osnovu terenskih merenja u CadCorp SIS softveru:

uvođenje GIS-a u poslovanje Zavoda za biocide