EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Digitalizacija planova

Digitalizacija skeniranih i rektifikovanih podloga radi se u programskom sistemu MapSoft 2007, manuelno sa ekrana. Za kreiranje digitalnog katastarskog plana koristi se model podataka koji je propisao Republički geodetski zavod.

digitalizacija planova u MapSoft softveru

Tehnologija digitalnog geodetskog plana koristi se i za kreiranje digitalnih baza podataka katastra vodova. Ove baze se kreiraju za komunalna preduzeća i gradske uprave, a predstavljaju važan deo postojećeg ili budućeg Geografskog informacionog sistema gradova, kao i važan deo informacionih sistema pojedinačnih komunalnih sistema. 

Baza podataka formiraju se u skladu sa važećim tehničkim normativima u ovoj oblasti. Propisani model podataka omogućava stavljanje baze podataka u službenu upotrebu.