EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Izvori podataka

Primena OpenGIS Simple Features Access specifikacije i modularan razvoj omogućavaju korišćenje vektorskih tipova podataka iz raznih izvora. U shemi ispod prikazani su slojevi aplikacije koji su posvećeni upravljanju vektorskim podacima i njihov tok.

Generalno, izvore vektorski tipova podataka možemo podeliti u tri kategorije: baze podataka, file formati i aplikacioni serveri. Baze podataka i aplikacioni serveri imaju prednost nad file formatima kao izvorima podataka jer omogućavaju višekorisnički rad, rad nad podskupom podataka jednog lejera (što je važno kod velikih skupova podataka), transakcioni način sprovođenja promena, itd.

Još jedna od prednosti je rad sa velikim količinama podataka sa MapSoft 2007 aplikacionim serverom i Microsoft SQL Server 2008 bazom podataka. Naime, PhotoSoft je u stanju da iz velikih količina podataka, za navedena dva izvora podataka, po nekom prostornom ili atributskom kriterijumu izdvoji manju količinu podataka i nakon ažuriranja da u bazu podataka snimi samo promenjene podatke. Na ovaj način PhotoSoft je postao veoma efikasan alat za višekorisnički rad na većim projektima i za ažuriranje i dopunu postojećih baza podataka za veće teritorije.