EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

GIS platforma

Savremeni GIS pogled podrazumeva da je svet sačinjen od objekata. Prostorni objekti su oni objekti koji imaju svoju prostornu odrednicu, ili drugačije rečeno imaju svoju jedinstven ID i opisani su svojim geometrijskim, tematskim, radiometrijskim i vremenskim atributima. Takođe, važnu ulogu ima i topologija prostornih objekata koja daje informacije o prostornim odnosima između objekata.

Tek u poslednje vreme pojavljuju se digitalne fotogrametrijske stanice bazirane na GIS tehnologiji. Digitalne fotogrametrijske stanice su prirodno izvor za prikupljanje podataka u mnogim GIS sistemima i u vremenom se raspolaže sve većim količinama podataka. Jednu od presudnih uloga u kvalitetu informacionog sistema tj. kvalitetu analiza informacionog sistema daju upravo podaci. Stoga se posebna pažnja mora posvetiti održavanju kvaliteta prostornih podataka u GIS sistemu kroz ažuriranje i poboljšanje kvaliteta (updating and refinement).

Nekoliko karakteristika je opredelilo za izbor GIS platforme kao osnovne platforme za razvoj digitalne fotogrametrijske stanice:

  • Mogućnost rada sa velikim količinama podataka
  • Mogućnost editovanja podskupova podataka
  • Višekorisnički rad
  • Mogućnost validacije podataka tokom rada
  • Mogućnost efikasnog ažuriranja postojećih baza podataka
  • Čuvanje i upravljanje geometrijskih, tematskih i vremenskih atributskih podataka

Kao osnova za razvoj uzet GIS pristup prirodno je da se za upravljanje prostornim podacima osloni na internacionalni standard iz ove oblasti. U razvoju je korišćen OpenGIS Implementation Standard for Geographic information - Simple feature access.

Implementacija OpenGIS Simple Features Implementation Specification for OLE/COM specifikacije omogućila je da se podaci u memoriju smeštaju na standardan način, upravlja sa njima i što je jako važno izvode standardne prostorne operacije nad njima.