EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

MobTrack:24

MobTrack:24 je sistem za nadzor voznog parka koji otkriva nepravilnosti u njihovom korišćenju i automatski izvršava specijalne zadatke. Razvijen je od strane IT sektora, a zahvaljujući znanju iz oblasti geoinformatike i lokacijski baziranih servisa moguće je proširiti funkcionalnost sistema tj. rešiti specifične i složene zahteve korisnika

mobile solutions

Sistem je odlično rešenje za kompanije sa sopstvenim voznim parkom, ali i za svakog ko želi da poboljša kontrolu nad vozilima, kvalitet usluga i sigurnost, a da istovremeno smanji troškove.

Uspešno se koristi u kompanijama koje imaju potrebe za preciznim poznavanjem lokacije svojih vozila, kao i načina na koji se voznim parkom upravlja (brzina, ubrzanje, naglo kočenje), nezavisno od industrije tj. grane privrede kojom se kompanija bavi ili broja vozila u voznom parku.

Sistem MobTrack:24 je u komercijalnoj upotrebi od 2008. godine i od tada je instaliran i koristi se u više od 100 kompanija, od kojih neke predstavljaju najveće brendove u Srbiji, a neke najpoznatije kompanije u Evropi.

Usluga ugradnje uređaja i održavanja sistema korisnicima se pruža preko kompanije Mobile Solutions d.o.o.

Više informacija o MobTrack:24 sistemu možete pronaći na sajtu ove kompanije.

Mobile solutions pracenje vozila