EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Geometrija i topologija

Jedna od osnovnih karakteristika krupnorazmernih GIS sistema je veća geometrijska preciznost i stroga topološka konzistentnost prostornih podataka. Svi GIS paketi koji pretenduju da budu implementirani u okviru ovakvih sistema moraju da ispune ove stroge zahteve. MapSoft u potpunosti obezbeđuje ovakve preduslove i upravo je projektovan za takvu vrstu GIS sistema.

Osnovni prostorni entiteti MapSoft-a su tačka, linija i površina. Samo predstavljanje geometrije u bazi podataka MapSoft 2007 radi na dva načina. Prvi je interni način koji je jednostavan i precizno dokumentovan u korisničkom uputstvu i interaktivnom helpu. Drugi način predstavlja OGC WKB (Well known binary) format predstavljanje geometrije. To je standard koji je propisan od strane OpenGeospatial  konzorcijuma. Poštovanje ovog standarda omogućava pristup podacima od strane drugih aplikacija.

Topologija prostornih entiteta u MapSoft-u 2007 implementirana je u modelu podataka. Na taj način se RDBMS stara o samoj topologiji što znači da se na najnižem nivou vodi kontrola o topološkoj konzistentnosti podataka. Softver raspolaže alatima za proveru i automatsku korekciju topologije prostornih entiteta.