EnglishSrpski

MapSoft je prva privatna kompanija u Srbiji sa zaokruženim fotogrametrijskim servisom.

Za više informacija nas pozovite ili zakažite sastanak... 

Snimanje LiDAR-om površina sa gustom vegetacijom

PRIMER: Snimanje istražnog područja Čukaru Peki (Bor, Srbija)

U želji da dopre do površi zemlje, na istražnom prostoru sa izrazito gustom vegetacijom, u situaciji u kojoj je bilo nemoguće primeniti neku od standardnih metoda terenskog snimanja, kompanija Rakita Exploration odlučila je da primeni najoptimalniju metodu tj. LiDAR skeniranje i tako dođe do najkvalitetnijeg mogućeg digitalnog modela terena (DMT) koji će joj omogućiti preciznije računanje zapremina.

lidar mapping 3

Oblak tačaka nastao iz LiDAR skeniranja klasifikovan je na standardne klase: ground, niska, srednja i visoka vegetacija. Usled istovremenog aerofoto i LiDAR snimanja, sve tačke oblaka tačaka su kolorizovane, te je prikaz oblaka izrazito veran (svaka tačka oblaka ima svoju 3D koordinatu, klasu, ali i RGB komponentu).

profil

Osim oblaka tačaka, na osnovu aerofoto snimaka i generisanog DMT-a (iz oblaka tačaka i dodatne kontrole na fotogrametrijskim stanicama) izrađen je digitalni ortofoto rezolucije 4 cm/pix.

STATISTIKA IZVEDENOG SNIMANJA:
Površina: 320 ha
Klasifikacija oblaka tačaka:

  • Ground (33 232 593 tačaka)
  • Low Vegetation (58 185 906 tačaka)
  • Medium Vegetation (28 957 540 tačaka)
  • High Vegetation (166 795 072 tačaka)

 

UKUPAN BROJ ZRAKA / m2: 53

UKUPAN BROJ TAČAKA PO KVADRATNOM METRU (SVI POVRATNI SIGNALI) / m2: 89

UKUPAN PROSEČAN BROJ TAČAKA KOJE SU DOPRLE DO POVRŠI ZEMLJE / m2: 10