EnglishSrpski

MapSoft je prva privatna kompanija u Srbiji sa zaokruženim fotogrametrijskim servisom.

Za više informacija nas pozovite ili zakažite sastanak... 

Primena LiDAR tehnologije u inspekciji elektroenergetske infrastrukture

ALS (Aerofoto/LiDAR snimanje) tehnologija unela je reformu u brzini i kvalitetu prikupljanja prostornih informacija, a to se posebno odnosi na potpuno nove načine inspekcije elektroenergetskih vodova. U poređenju sa tradicionalnom mernom tehnologijom, ALS tehnologija ima svoje jedinstvene tehničke prednosti pre svega zbog činjenice da se na direktan način dobija oblak tačaka koji u sebi sadrži veoma korisne i celokupne podatke o elektroenergetskoj mreži, uz visoku preciznost prikupljenih 3D prostornih informacija.

Prednosti ALS tehnologije u inspekciji elektroenergetske infrastrukture:

  • Efektan način mapiranja postojećih vodova i okolnog terena, uz bezbedan i lak pristup nepristupačnim terenima na kojima se nalaze vodovi i dostavljanje prvih podataka svega nekoliko dana od momenta snimanja;
  • Određivanje precizne pozicije vodova, struktura, vegetacije i zemljišta u koridoru elektrovoda, uz mogućnost snimanja sa visokom gustinom tačaka u oblaku, mogućnost stereokartiranja i izrade ortofotoa visoke rezolucije (3-5 cm/pix);
  • Otkrivanje „opasnih objekata“ (blizu vodova, najčešće izrasle vegetacije) i pravovremeno otklanjanje opasnosti;
  • Velika autonomija leta, što omogućava snimanje više stotina kilometara elektrovodova na dnevnom nivou i lako praćenje trase vodova zbog izuzetnih manevarskih karakteristika aviona.

 

PRIMER: Snimanje trase dalekovoda Virpazar - Ulcinj

Za potrebe projektovanja nove trase dalekovoda, na području koridora Virpazar - Ulcinj (Crna Gora) izvršeno je LiDAR i aerofoto snimanje, ukupne dužine 40 km i širine zahvaćenog pojasa od 600 m (24 km2).

Nakon projekata u Bosni i Hercegovini, realizacijom ovog projekta MapSoft je još jednom pokazao sposobnost da na manjim projektima, uz prethodno nabavljene saglasnosti nadležnih službi, izvrši snimanje u regionu bez sletanja na teritoriju susedne zemlje. Osim toga, na ovom projektu je demonstrirana sposobnost veoma zahtevnog letenja/snimanja u contour flying režimu odnosno praćenja topologije terena, što je na datoj trasi predstavljao veliki izazov uzimajući u obzir konfiguraciju područja od interesa (visinska razlika od 1200 m).

profil trase CG

trajektorija CG

prikaz trajektorije aviona

Rezultati snimanja i obrade podataka:

  • digitalni ortofoto rezolucije 5 cm/pix i
  • klasifikovani, kolorizovani oblak tačaka u LAS formatu sa više od projektovanih 30 tačaka/m2 (ukupan broj tačaka na projektu: 5.1 milijardi).

vodovi CG 2

vodovi CG 1

prikaz oblaka tačaka (kolorizacija po visini levo i uz upotrebu aerofoto snimaka gore i desno)