EnglishSrpski

MapSoft je prva privatna kompanija u Srbiji sa zaokruženim fotogrametrijskim servisom.

Za više informacija nas pozovite ili zakažite sastanak... 

3D Photo

3DPhoto je fotogrametrijski proizvod kompanije MapSoft za digitalnu 3D stereo vizuelizaciju prostora. Proizvod u osnovi čini PhotoSoft softver i specijalno pripremljeni fotogrametrijski snimci sa neophodnim projektnim parametrima.

3D Photo

Proizvod je namenjen postojećim i budućim korisnicima digitalnog ortofotoa. Sledeći poslovnu ideju da korisnicima fotogrametrijskih usluga obezbedi kompletan fotogrametrijski servis, pored standardnih fotogrametrijskih proizvoda (DOF, DMT, DTP) svojim korisnicima ponudili smo i ovaj fotogrametrijski proizvod.

3DPhoto proizvod se dobija iz istog aerofotogrametrijskog snimanja kao i ostali fotogrametrijski proizvodi. Proizvod se može isporučiti odmah nakon aerofotogrametrijskog snimanja (10-30 dana, u zavisnosti od veličine projekta), ali se u roku od sedam dana može izraditi i za svaki postojeći projekat za koji smo već isporučili neki od svojih fotogrametrijskih proizvoda.

3DPhoto paket čini PhotoSoft Viewer (sa neograničenim brojem licenci) sa pripremljenim podacima projekta. Proširenje osnovnog paketa čine PhotoSoft verzije Standard i računar sa neophodnim komponentama (NVIDIA® 3D Vision™ + TFT monitor).

Naprednije korišćenje sistema podrazumeva posedovanje PhotoSoft Standard sistema i specijalizovanog hardvera. Osnovne karakteristike PhotoSoft Standard sistema su stereoskopski prikaz aktivnim naočarama (shutter glasses) na TFT monitoru, upravljanje vektorskim podacima itd. 

Hardversku komponentu PhotoSoft Standard sistema čini računar standardne konfiguracije sa NVIDIA Quadro video kartica, NVIDIA 3D Vision sistemom (LCD naočare + IC emiter), TFT Monitor 120 Hz.

konfiguracija 3D Photo