EnglishSrpski

MapSoft je prva privatna kompanija u Srbiji sa zaokruženim fotogrametrijskim servisom.

Za više informacija nas pozovite ili zakažite sastanak... 

Fotogrametrija

Od svog osnivanja 2002. godine kompanija se aktivno angažovala na razvoju fotogrametrijskog tržišta u Srbiji i regionu. To angažovanje se ogledalo kako u promociji fotogrametrijske metode, tako i u prikupljanju prostornih podataka namenjenih lokalnim samoupravama i drugim segmentima tržišta prostornih informacija (projektovanje, istražni radovi, prostorno planiranje,…).

MapSoft je prva privatna kompanija u Srbiji koja je u potpunosti kompletirala fotogrametrijski ciklus, od letačkog servisa i sopstvenog sistema za snimanje do obrade prostornih podataka i konačnog proizvoda (digitalni modeli terena, ortofoto, topografski planovi). Sa preko 35% teritorije Srbije za koju je izradio digitalni ortofoto MapSoft predstavlja lidera u proizvodnji geoprostornih podataka u Srbiji. Sopstvena softverska rešenja za upravljanje prostornim podacima upotpunjuju ponudu fotogrametrijskog servisa. Svi fotogrametrijski proizvodi nastaju iz istog aerofotogrametrijskog/LiDAR snimanja. U zavisnosti od veličine teritorije i zahteva tačnosti prvi rezultati se investitoru mogu predati na upotrebu svega par nedelja nakon izvršenog snimanja. Zbog primenjene tehnologije, predaja rezultata može se izvršiti po fazama. 

 aerofoto snimanje

Pored aerofotogrametrije, MapSoft pruža usluge i ima veći broj realizovanih projekata iz oblasti terestričke fotogrametrije. Kao finalni produkti ove metode najčešće se izrađuju vektorski 3D modeli snimljenih objekata, ortofoto ili neka od mogućih kombinacija. Veličina predmeta snimanja može da varira od malih objekata (delova ljudskog tela, makete, …) do velikih arhitektonskih objekata, kopova, itd

Svi postupci u proizvodnom fotogrametrijskom procesu opisani su radnim instrukcijama koje su deo MapSoft sistema za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2015.