EnglishSrpski

MapSoft je prva privatna kompanija u Srbiji sa zaokruženim fotogrametrijskim servisom.

Za više informacija nas pozovite ili zakažite sastanak... 

Bliskopredmetna fotogrametrija

Оsim aerofotogrametrijskom, MapSoft pruža usluge i iz oblasti terestričke fotogrametrije. Kao finalni produkti ove metode najčešće se izrađuju vektorski 3D modeli snimljenih objekata,  ortofoto ili neka od mogućih kombinacija. Veličina predmeta snimanja može da varira od malih objekata (delova ljudskog tela, makete,…) do velikih arhitektonskih objekata, kopova. itd

Ovi poslovi se uglavnom rade za potrebe izrade arhivske tehničke dokumentacije, važan deo dokumentacije u poslovima zaštite spomenika kulture ili objekata od izuzetne arhitektonske vrednosti.

bliskopredmetna fotogrametrija, Karlova kapija

Izgled kapije Karla VI (Beogradska tvrđava)

 

 bliskopredmetna fotogrametrija Banja Luka

Prikaz zgrade kružnog oblika u jednoj ravni