EnglishSrpski

Ime naše kompanije sa pravom se vezuje za uspešna rešenja u oblasti GIS-a.

Rešenja i usluge u potpunosti prilagođavamo potrebama korisnika...

Baze podataka

Od prve verzije (od 1993. godine) svi prostorni (geometrija i topologija) i tematski atributi prostornih entiteta čuvaju se u georelacionoj bazi podataka koja je jedinstvena za jedan projekat i bez vidljive podele na manje prostorne jedinice (listovi plana ili karte).

U prve tri verzije MapSoft je imao svoj DBMS razvijen po ugledu na tadašnje standarde. Od verzije četiri (MapSoft 2007) MapSoft podržava smeštanje podataka u nekoliko standardnih RDBMS-a. Za masovnu primenu, kada se MapSoft koristi kao desktop aplikacija, najčešće se koristi FOXPRO 3.0 format baze podataka ili ređe Microsoft Access mdb format. Kada se softver koristi za višekorisnički rad (istovremen pristup i editovanje prostornih podataka od strane više korisnika), ili kao GIS server, najčešće koristi Microsoft SQL Server kao menadžer baze podataka ili ređe Oracle.

MapSoft podržava smeštanje podataka u sledeće baze podataka:

  • FOXPRO  3.0
  • Microsoft Access 2000 mdb format
  • Microsoft SQL Server 2000-2005
  • Oracle 8.x - 10.x
  • IBM DB2