EnglishSrpski

The name of our company is associated with successful solutions in the field of GIS. Solutions and services are fully adapted to the user's needs ...

KoMasss

KoMasss je modul programskog sistema MapSoft 2007 namenjen podršci procesima tokom realizacije projekata komasacije u Srbiji. Prva verzija softvera je realizovana za potrebe projekta komasacije u K.o. Opovo, a nakon toga su u naredne verzije ugrađena iskustva iz još četiri projekta komasacije, koji su u potpunosti realizovani ili čija je realizacija u toku. Iako se sofver bavi univerzalnim problemima komasacije, u njega je ugrađen velik broj specifičnosti koje prate komasacije u Srbiji.

Modul je razvijen na Microsoft platformi, delimično u okviru osnovne MapSoft aplikacije, a delimično kao nezavisna aplikacija. Svi atributski i prostorni KoMasss podaci se smeštaju u geoprostornu Microsoft SQL Server bazu podataka. KoMasss baza podataka je projektovana tako da koristi kako osnovne mogućnosti MS SQL Servera (relacije, referencijalni integritet, domene...) tako i napredne mogućnosti prostornih osobina MS SQL Server baze podataka, kod kontrole prikupljenih podataka i kod dodeljivanja atributa na osnovu prostornih odnosa između geometrijskih objekata.

U interakciji sa ostalim modulima MapSoft 2007 pokriven je celokupan proces komasacije, od početka do kraja i to:

 • formiranje digitalnog katastarkog plana (DKP-a) pre procesa komasacije;
 • preuzimanje podataka iz službenih baza podataka katastra zemljišta i zemljišne knjige;
 • utvrđivanje faktičkog stanja kroz rad komisije;
 • utvrđivanje vrednosti zemljišta;
 • podrška izradi idejnog i analitičkoj razradi glavnog projekta komasacije (putna i kanalska mreža, table>...);
 • generisanje, pregled i štampa Iskaza stanja pre i posle procesa komasacije;
 • podrška radu komsije za raspodelu vrednosti - formiranje novih parcela;
 • formiranje DKP-a posle procesa komasacije;
 • priprema za obeležavanje novih parcela na terenu;
 • izrada konačnih rešenja za formiranje katastra nepokretnosti;
 • vođenje istorije promena nastalih tokom komasacije;
 • automatizovan proces kontrole konzistentnosti unetih podataka;
 • veliki broj standardnih i naprednih izveštaja (Zapisnik o utvrđivanju predkomasacionog stanja, Spisak učesnika, Iskazi, Knjiga fonda komasacione mase, Zapisnik o uvođenju korisnika u posed, Spisak promena...).