EnglishSrpski

The name of our company is associated with successful solutions in the field of GIS. Solutions and services are fully adapted to the user's needs ...

Verifikacija podataka

S obzirom na značaj otkrivanja i eleminacije grešaka u prikupljenim podacima, u okviru SurfIng-a su implementirane brojne metode verifikacije podataka i to:

  • metode za vizuelnu verifikaciju podataka i
  • analitičke metode za verifikaciju podataka.

Standardne metode za analizu DMT-a kao što su konstrukcija izohipsi kartografskog kvaliteta i iscrtavanje podužnih i poprečnih profila podržane su u okviru SurfIng-a već u prvobitnim verzijama.  Ove funkcije se mogu vrlo efikasno koristiti za vizuelnu verifikaciju podataka i uočvanje grešaka u podacima.

Problem vizuelnih metoda verifikacije sastoji se pre svega u tome što su te metode u velikoj meri subjektivne i što u podacima i nakon njihove vizuelne verifikacije mogu ostati neuočene greške. Zato je razvoju analitičkih metoda verifikacije posvećena posebna pažnja. U okviru SurfIng-a razvijene su sledeće metode analitičke verifikacije:

  • upoređenje visina kontrolnih tačaka sa visinama interpolovanim iz formiranog DMT-a;
  • identifikacija svih trouglova u kojima su visinske razlike između temena trougla veće od zadatih;
  • identifikacija svih trouglova u kojima odstupanje kubnih trougaonih zakrpa od trougaonih faceta prelazi vrednost zadatog praga.