EnglishSrpski

The most valuable part of MapSoft is a young and professional team providing professional services in design, development and delivery solutions. Our references and clients are our best reference ...

Snimanje kanjona Komarnice

Aerofoto i LiDAR snimanje jednog od najatraktivnijih kanjona u Evropi.... 

Kanjon reke Komarnica u Crnoj Gori, osim što predstavlja jednu od najvećih atrakcija u svetu kanjoninga (poznat i po tome što je poslednji osvojeni kanjon u Evropi) ujedno je i veliku izazov za inženjersku struku. Upravo ovaj izazov postavljen je pred kompaniju MapSoft d.o.o. koja je imala zadatak pripreme topografskih podloga za potrebe izrade Idejnog projekta sa Studijom opravdanosti i Elaborata o proceni uticaja na životnu sredinu hidroelektrane Komarnica.

Izuzetno nepristupačan teren, sa velikim i oštrim visinskim razlikama (do 600 metara), nije omogućavao primenu neke od klasičnih metoda geodetskog snimanja, pa se istovremeno aerofoto snimanje i LiDAR skeniranje nametnulo kao jedino rešenje. Plan aerofoto/LiDAR snimanja projektovan je tako da se podaci visokog kvaliteta dobiju i na dnu kanjona, sa velikim brojem redova snimanja koji „seku“ pravac kanjona kako bi se na najbolji mogući način doprelo do skrivenih površina, pod vegetacijom ili gotovo vertikalnih ravni. Preko 60% teritorije pokriveno je gustinom od preko 20 tačaka po metru kvadratnom. Dobijeni podaci poslužili su svim sektorima Energoprojekt Hidroinžinjeringa A.D. iz Beograda koji je angažovao MapSoft za realizaciju ovog projekta: nekim sektorima je više značio georeferenciran, klasifikovan i kolorizovan oblak tačaka, nekim digitalni ortofoto u rezoluciji 5 cm/pix, a nekim stereoparovi georeferenciranih aerofoto snimaka.


Naručilac Idejnog projekta sa Studijom opravdanosti i Elaboratom o proceni uticaja na životnu sredinu hidroelektrane Komarnica je Elektroprivreda Crne Gore.

realizacija snimanja

Prikaz realizacije LiDAR snimanja kanjona

dof komarnica

Digitalni ortofoto dela kanjona (rezolucija 5 cm/pix na obodu kanjona)

 

 

Last modified on Thursday, 19 December 2019 14:19