EnglishSrpski

Najvredniji deo MapSoft-a je mlad i stručan tim koji pruža profesionalnu uslugu u fazi projektovanja, razvoja i izvođenja rešenja. Naše reference i klijenti su naša najbolja preporuka...

Podloge za autoput Beograd-Južni Jadran

Izrada topografskih podloga autoputa Beograd - Južni Jadran... 

Početkom maja 2017. godine MapSoft je sa kompanijom China Communication Construction Company potpisao Ugovor o izradi topografskih podloga za potrebe izrade Idejnog projekta autoputa Beograd - Južni Jadran, sekcija III: Požega  - Boljare (granica sa Republikom Crnom Gorom).  Predmet ovog projekta ukupne površine cca 21.500 ha je izrada digitalnog ortofotoa, modela terena (dobijenog iz LiDAR i aerofoto snimanja) i topografskog plana za deo područja od interesa.

Rok za realizaciju navedenih radova je druga polovina septembra 2017. godine.  

pozega boljare 1

plan leta pozega boljare