EnglishSrpski

Najvredniji deo MapSoft-a je mlad i stručan tim koji pruža profesionalnu uslugu u fazi projektovanja, razvoja i izvođenja rešenja. Naše reference i klijenti su naša najbolja preporuka...

Izrada podloga za Jadarski basen

Novi projekat za kompaniju Rio Sava Exploration... 

Za potrebe projektovanja infrastrukture koja će pratiti realizaciju geoloških istraživanja koju već nekoliko godina uspešno sprovodi kompanija Rio Sava Exploration na području Jadarskog basena, MapSoft će u periodu maj - jul 2017. godine za potrebe ove kompanije izraditi digitalni ortofoto i model terena (izrađen na osnovu LiDAR snimanja), ali i fotogrametrijskom metodom prikupiti vektorske podatke koji će investitoru omogućiti realno sagledavanje stanja na terenu, a samim tim i najkvalitetnije moguće rojektovanje infrastrukturnih objekata.  

avion sila