EnglishSrpski

Najvredniji deo MapSoft-a je mlad i stručan tim koji pruža profesionalnu uslugu u fazi projektovanja, razvoja i izvođenja rešenja. Naše reference i klijenti su naša najbolja preporuka...

Unapređenje GIS-a

Potpisan ugovor o projektu unapređenja GIS-a u JKP "Javno osvetljenje" Beograd... 

Novo LiDAR snimanje, veća teritorija od interesa... 

Novi ugovor o realizaciji geodetsko-tehničkih radova u opštini Bačka Palanka...

Izvođenje LiDAR snimanja za potrebe izrade karata rizika od poplava ... 

Izrada katastra javnih zelenih površina u redovnom održavanju i međublokovskom zelenilu u gradu Nišu ... 

Ugovor sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine ... 

LiDAR i aerofoto snimanje trase Virpazar - Ulcinj... 

MapSoft predstavio "zelene" projekte... 

Izrada topografskih podloga autoputa Beograd - Južni Jadran... 

Tradicionalno predstavljanje MapSofta na GIS forumu... 

Završen projekat izrade topografskih podloga za Rio Sava Exploration... 

Novi podaci + nove tehnologije = nove Mape Srbije... 

MapSoft postao član međunardone asocijacije za bezbednost u izvođenju aerofoto snimanja... 

Proslavili smo 15 godina uspešnog rada i... 

Strana 1 od 3