EnglishSrpski

Najvredniji deo MapSoft-a je mlad i stručan tim koji pruža profesionalnu uslugu u fazi projektovanja, razvoja i izvođenja rešenja. Naše reference i klijenti su naša najbolja preporuka...

Ugovor o izradi katastra javnih zelenih površina u redovnom održavanju i međublokovskom zelenilu u gradu Nišu ... 

Ugovor sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine ... 

LiDAR i aerofoto snimanje trase Virpazar - Ulcinj... 

MapSoft predstavio "zelene" projekte... 

Izrada topografskih podloga autoputa Beograd - Južni Jadran... 

Tradicionalno predstavljanje MapSofta na GIS forumu... 

Završen projekat izrade topografskih podloga za Rio Sava Exploration... 

Novi podaci + nove tehnologije = nove Mape Srbije... 

MapSoft postao član međunardone asocijacije za bezbednost u izvođenju aerofoto snimanja... 

Proslavili smo 15 godina uspešnog rada i... 

Aerofoto snimanje i izrada DMT - DOF za područje projekta...

Ugovor sa gradom Vranje o realizaciji  dela projekta "GIS u funkciji održivog razvoja"...

Nova implementacija GIS-a: JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica...

Ugovor sa opštinom Preševo o izradi web GIS rešenja opštine...

Strana 1 od 3