EnglishSrpski

MapSoft je prva privatna kompanija u Srbiji sa zaokruženim fotogrametrijskim servisom.

Za više informacija nas pozovite ili zakažite sastanak... 

Aerofotogrametrijsko snimanje

MapSoft je prva privatna kompanija u Srbiji koja poseduje profesionalnu digitalnu fotogrametrijsku kameru. Kamera u vlasništvu kompanije olakšala je planiranje kampanja aerofoto snimanja, vreme realizacije projekata je smanjeno, proces izrade fotogrametrijskih produkata u potpunosti je tehnološki zaokružen, a otklonjena je zavisnost od raspoloživosti kapaciteta i vremena kompanija koje su MapSoft-u ranije pružale  uslugu snimanja. Sada je kompanija u mogućnosti da izvrši snimanje i manjih teritorija od interesa i da veoma brzo odreaguje na zahtev klijenata u Srbiji i regionu.

Snimanje se izvodi ultra lakim avionom visokih performansi proizvođača Aero-East-Europe iz Kraljeva (http://aeroeast.net) koji omogućava snimanje kako većih teritorija, tako i mikrolokacija.

 letački servis MapSoft

Aerofotogrametrijsko snimanje se obavlja digitalnom kamerom, a ono predstavlja kontinuiranu i sukcesivnu ekspoziciju nad teritorijom od interesa. Snimanje se obavlja po unapred definisanom planu, po pravilu po redovima, pri čemu se ekspozicija vrši tako da preklop postoji i među snimcima istog reda (podužni preklop), kao i među snimcima susednih redova (poprečni preklop). 

aerofoto snimanje Kopaonik

Realizovano aerofotogrametrijsko snimanje područja Nacionalnog  parka Kopaonik


Kompletan sistem za aerofotogrametrijsko snimanje sastoji se od:

 • kamere,
 • računara za skladištenje snimaka i podešavanje parametara za kameru (IT Cube). Za skladištenje snimaka se koristi prenosivi eSATA hard disk,
 • softvera za podešavanja koja su u vezi sa kamerom,
 • softvera za procesiranje sirovih snimaka i njihovu konverziju u TIFF format,
 • nosač kamere sa žirostabilizatorom u cilju kompenzacije naginjanja aviona
 • GPS/INS sistema i
 • softvera za planiranje i realizaciju aero snimanja.

Tehničke karakteristike kamere:

 • veličina senzora 53.9 x 40.4 mm (efektivno)
 • izlazna rezolucija 8984x6732 piksela
 • veličina piksela 6 mikrona
 • dužina ekspozicije 1/125 do 1/500 sekundi
 • otvor blende f/4 do f/16
 • Charge Coupled Device (CCD) senzorska tehnologija
 • elektronski uređaj za eliminaciju kretanja (True FMC)
 • IT Cube čuva do 8000 slika (480 GB)


Pored dominantnog aerofotogrametrijskog načina snimanja digitalnom fotogrametrijskom kamerom čija platforma je avion, MapSoft pruža usluge i snimanja mikrolokacija uz pomoć bespilotnih letelica ili balona. 

Primer snimanja arheološkog nalazišta Felix Romuliana iz balona

bespilotna 1