EnglishSrpski

MapSoft je prva privatna kompanija u Srbiji sa zaokruženim fotogrametrijskim servisom.

Za više informacija nas pozovite ili zakažite sastanak... 

Fotogrametrija

Od svog osnivanja 2002. godine kompanija se aktivno angažovala na razvoju fotogrametrijskog tržišta u Srbiji i regionu. To angažovanje se ogledalo kako u promociji fotogrametrijske metode, tako i u prikupljanju prostornih podataka namenjenih pre svega lokalnim samoupravama, ali i drugim segmentima tržišta prostornih informacija (projektovanje, istražni radovi, prostorno planiranje,…).

MapSoft je prva privatna kompanija u Srbiji koja je u potpunosti kompletirala fotogrametrijski ciklus, od letačkog servisa i sopstvene kamere do obrade prostornih podataka i konačnog proizvoda (digitalni modeli terena, ortofoto, topografski planovi). Sa preko 35% teritorije Srbije za koju je izradio digitalni ortofoto MapSoft predstavlja lidera u proizvodnji geoprostornih podataka u Srbiji. Sopstvena softverska rešenja za upravljanje prostornim podacima upotpunjuju ponudu fotogrametrijskih servisa na tržištu Srbije.

 aerofoto snimanje

Svi fotogrametrijski proizvodi nastaju iz istog aerofotogrametrijskog snimanja. U zavisnosti od veličine teritorije i zahteva tačnosti prvi rezultati se investitoru mogu predati na upotrebu svega par nedelja nakon izvršenog snimanja. Zbog primenjene tehnologije, predaja rezultata može se izvršiti po fazama. O kom god proizvodu da je reč, pre samog snimanja potrebno je izaditi plan leta i pripremiti teren tj. postaviti određeni broj na snimku vidljivih tačaka čije će se koordinate odrediti u željenom koordinatnom sistemu. Nakon snimanja i radiometrijske obrade, vrše se merenja na samim snimcima što kao rezultat daje georeferencirane snimke koji predstavljaju osnovu za merenje elemenata digitalnog modela terena i topografskog plana. Ovi elementi (karakteristične tačke, prelomne linije, svi elementi topografskog plana) prikupljaju se u PhotoSoft okruženju, a nakon toga obrađuju i za eksport pripremaju u okruženju programskog sistema MapSoft. 

Pored aerofotogrametrije, MapSoft pruža usluge i ima veći broj realizovanih projekata iz oblasti terestričke fotogrametrije. Kao finalni produkti ove metode najčešće se izrađuju vektorski 3D modeli snimljenih objekata,  ortofoto ili neka od mogućih kombinacija. Veličina predmeta snimanja može da varira od malih objekata (delova ljudskog tela, makete, …) do velikih arhitektonskih objekata, kopova itd

Svi postupci u proizvodnom fotogrametrijskom procesu opisani su radnim instrukcijama koje su deo MapSoft sistema za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008.